linkovi
iks
Na drugim mjestima
naslov
CG | EN
LOGIN
REGISTRACIJA
pretraga
created by: Timothy Miller
Legat Radivoja Lole Đukića

O projektu   Projekat Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević” Digitalna kolekcija Legat Radivoje Lola Đukić realizovan je povodom 20-godišnjice smrti ovog poznatog jugoslovenskog i crnogorskog televizijskog, filmskog i pozorišnog reditelja, slikara, publiciste i  nenadmašnog satiričara.

   Digitalna kolekcija ima za cilj da široj kulturnoj i naučnoj javnosti predstavi najznačajnija televizijska, pozorišna i filmska ostvarenja Lole Đukića, kao i njegove neobjavljene literarne radove i likovne priloge.

   Legat je duhovna zaostavština Radivoja Lole Đukića, koji je po njegovoj želji, Lolina supruga, gospođa Jelena Đukić, poklonila Nacionalnoj biblioteci u maju 1996. godine, na trajno čuvanje, korišćenje i prezentiranje. Cjelokupna građa je u međuvremenu sređena i stručno obrađena po aktuelnim bibliotečko-arhivističkim standardima, a štampan je i katalog Legat Radivoja Lole Đukića (1998), u izdanju Nacionalne biblioteke. Biblioteka je 1997. godine organizovala i međunarodni naučni skup posvećen Lolinom životu i radu, nakon kojeg je objavljen i zbornik radova Radivoje Lola Đukić – jugoslovenska odiseja. Iste godine organizovana je i izložba slika R. L. Đukića u Dvorcu Petrovića – Perjaničkom domu – Podgorica pod nazivom Radivoje Lola Đukić – moji prijatelji i oni drugi. Štampan je i prigodan katalog izložbe.

   Nacionalna biblioteka je posthumno objavila šest knjiga R. L. Đukića i dvije publikacije o njemu, od kojih je četiri priredila Jelena Đukić, dok je zbornik njegovih intervjua, političkih reagovanja i tekstova o prijateljima pod nazivom Čovjek pravih leđa u zemlji grbavih (1998), priredio Čedomir Drašković, tadašnji direktor Nacionalne biblioteke.

   Digitalna kolekcija R. L. Đukića sadrži isključivo građu iz legata, i to onu koja predstavlja njen najinteresantniji i najznačajniji dio. Portal sadrži knjige Lole Đukića, kao i knjige o njemu, koje je Nacionalna biblioteka publikovala, zatim više njegovih filmova, TV serija i pozorišnih predstava. Tu je i dio Lolinih rukopisa (poetski, prozni i drugi kraći radovi), koji do sada nijesu objavljivani, kao i reprodukcije njegovih slika.

   Građa je tematski raspoređena i postavljena u okviru više grupa: Video i audio građa, Pojedinačni tekstovi i Likovna građa. Radi preglednije prezentacije građe pojedini meniji sadrže više podmenija u kojima je građa sistematizovana po tematskim cjelinama. Grupa Knjige sadrži Djela R. L. Đukića i Djela o R. L. Đukiću, sa ukupno osam digitalizovanih knjiga – šest u prvom i dvije u drugom podmeniju.

   Video i audio građa sadrži najobimniju, istovremeno i najinteresantniju građu. Zbog raznorodnosti žanrova, građa je raspoređena u okviru četiri podgrupe:  Komedije pozorišne, TV serije, Filmovi i Razno. U prvoj podgrupi nalaze se tri pozorišne komedije: Bog je umro uzalud, Čovek sa četiri noge i Ubi ili poljubi. TV serije je najobimnija podgrupa – sadrži devet TV serija nastalih od 1959. do 1974. godine. Radi bolje preglednosti i lakšeg korišćenja, naslovi epizoda poređani su abecednim redom. Podgrupa Filmovi sadrži sedam filmova koje je Lola Đukić režirao u periodu 1948 − 1976. godina. Lola Đukić je debitovao na filmu 1948. godine dokumentarcem Grčka deca, koji je izazvao međunarodni skandal i bio zabranjen  preko 40 godina. Podgrupa Razno sadrži kraće video i tonske zapise, kao što su intervjui, inserti iz serija, in memoriam i sl.

   Pojedinačni tekstovi sastoje se iz dvije podgrupe, Rukopisi i Članci. Podgrupa Rukopisi sadrži razne kraće literarne i druge tekstove R. L. Đukića – pjesme, priče, nekrologe, reagovanja, izjave i sl., koji do sada nijesu objavljivani i koji se čuvaju u okviru Lolinog legata u Nacionalnoj biblioteci. U podgrupi Članci nalaze se, uglavnom, intervjui R. L. Đukića koji su objavljeni u jugoslovenskoj periodici.

   Likovna građa sadrži osam slika iz ciklusa „Slike iz špila za jugoslovenski pasijans“, zatim katalog izložbe „Vreme slepih miševa 1991-1992. godine“ i prigodnu kolekciju „Poštanske marke – znameniti srpski reditelji“, koje je Pošta Srbije publikovala 2015. godine.